none none none none
none none none none
This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

Plán kontinuity podnikania


Hlavné zložky plánu:

• Tím pre kontinuitu podnikania
• Zoznam základných služieb
• Faktor kritickosti základných služieb
• Akčný plán na udržanie základnej služby
• Kľúčoví zákazníci
• Kritickí dodávatelia
• Kritickí obchodní partneri alebo poskytovatelia podpory
• Kontrolný zoznam plánu kontinuity podnikania

Kľúčové výhody plánu kontinuity podnikania sú v proaktívnosti. Nikto nevie spoľahlivo predpovedať budúcnosť, ale môžeme byť pripravení so spoľahlivým plánom kontinuity podnikania. Zavedením plánu preukážeme zamestnancom, akcionárom a zákazníkom, že organizácia je proaktívna a vieme zabezpečiť chod počas vážneho narušenia.


none

What is what in IT

67
none

Recomendations

23
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Technologies

14
none

Infographics

6
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use