none none none none none
none none none none none
This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

Legislative

none

334/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
1 / 1
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnostishow link
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovshow link
Source: Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2022
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnostishow link
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a... viac... show link
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľashow link
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú techni... viac... show link
Zákon o elektronických komunikáciáchshow link
Zákon o kritickej infraštruktúreshow link
Zákon o elektronických komunikáciáchshow link
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnostishow link
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočnostíshow link
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnostishow link
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnostishow link
Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovshow link
none

What is what in IT

67
none

Interesting

22
none

Recomendations

23
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Infographics

6
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use