none none none none none
none none none none none
This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

What is what in IT

none

Kybernetický trezor

je úložisko dát určené na ich zálohovanie, ktoré je oddelené od produkčného prostredia čím sú dáta bezpečnejšie uložené. Pred každým ďalším ukladaním dát je produkčné prostredie skontrolované z hľadiska bezpečnosti a až potom sú ďalšie dáta ukladané do trezoru
1 / 5 Next
je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo p... viac...
je riziko, ktoré je človek ochotný akceptovať, resp. pripustiť, podstúpiť
je súhrn opatrení v príslušnej oblasti na zníženie pravdepodobnosti výskytu nebezpečných situácií
sú všetky informácie, ktoré zverejníte na internete vedome, stanoviská, hodnotenia, záujmy na sociálnych sieťach, fotografie, adresy, informácie o rodine, vyhľadávania, v... viac...
• Identifikovať aktíva a ich vlastníkov
• Identifikovať hrozby
• Identifikovať zraniteľnosti, ktoré by hrozby mohli využiť
• Identifikovať pravdepodobnosti... viac...
je postup, pomocou ktorého sa zisťuje aká je pravdepodobnosť, že dôjde k nežiadúcej udalosti a aké budú jej dôsledky
je postup, pomocou ktorého sa zisťuje aká je pravdepodobnosť, že dôjde k nežiadúcej udalosti a aké budú jej dôsledky
sú informácie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a následne slúžia na sledovanie vašej aktivity, navštívené stránky, čo hľadáte, čo kupujete na e-shopoch a podobne
Source: it.portal
je priestor, ktorý je určený pre nepretržitú prevádzku počítačových serverov, systémov a dátových úložísk.
je útok na webový server ktorým útočník zahltí server veľkým počtom požiadaviek z rôznych miest a tým ho zablokuje.
je elektronická stopa tvorená z dát a informácií, ktoré zanecháva každý používateľ pri každom prístupe na internet
Source: it-portal.sk
je útok na server alebo sieť, ktorý zahltí sieť alebo server obrovským množstvom požiadaviek a spôsobí nedostupnosť služby.
znamená možný čas využitia služby, hardvéru, softvéru alebo iných prostriedkov pre prevádzku, udáva sa v %.
• Zber dát a udalostí
• Normalizácia dát
• Korelácia
• Log manažment
• Monitoring používateľov a aplikácií
• Audit reporting
Source: it-portal
je systém opatrení na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch.
none

What is what in IT

67
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Infographics

6
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use